STM32 miniDev, RGB Display Uygulaması II

Bu uygulamada, RGB Display miniDev’de her pixeli ayrı ayrı kontrol edebilmek için STM32 miniDev’de bir yazılım geliştirilmiştir. Şuan için 8 rengi destekleyen yazılımda her rengin bir kodu vardır. Bu renk kodlarıyla 8×8 boyutlarında bir dizi oluşturularak istenilen görüntü gösterilebilir.

 

Continue reading

USB HID, Delphi

Bu uygulamada USB HID cihazların bilgisayar ile haberleşmesini sağlamak için kullanılabilecek örnek bir delphi programından bahsedilecektir.

STM32 miniDev uygulamalarında, STM32 miniDev’in HID olarak çalışması sağlanmış ve Keil’in hazırladığı HID_Client.exe test amaçlı kullanılmıştır. Keil, C++ kullanılarak yazılmış bu programın kaynak kodlarını da vermektedir. İnternette arama yapıldığında farklı yazılım dillerinde yapılmış benzer çalışmalar bulunabilir. Bunlardan biri de JEDI Component kullanılarak gerçekleştirilmiş Delphi’de yazılmış programlardır.

Continue reading