STM32 miniDev XBee

STM32 miniDev‘i kısa mesafelerde kablosuz olarak haberleştirebilmek için XBee modülleri kullanılmıştır. Uygulama içerisinde öncelikle XBee modülleri bilgisayar ile konfigüre edilmiş daha sonra Bilgisayar <> STM32 miniDev haberleşmesi modüller ile kablosuz olarak sağlanmıştır.

XBee, Digi’nin ZigBee and RF Modules ürün kategorisinde bulunan, 2.4GHz bandında kablosuz haberleşme sağlayan, UART arayüzü ile kullanılabilen bir modüldür. Temel amacı, kabloları ortadan kaldırıp kolay bir şekilde haberleşmeyi sağlamaktır. Bunu yaparken bir çok ağ topolojisine uygunluk gösterir.

Bu uygulamada kullanılan XBee modülünün bazı özellikleri:

  • Model: XB24-Z7CIT-004
  • Protokol: ZigBee
  • Anten: On chip
  • Range: 40m / 120m

ZigBee protokolünde haberleşme ağında 3 tip eleman bulunabilir: coordinator, router, end device. Her ağda ağı yöneten eleman olarak bir adet coordinator bulunmak zorundadır. Haberleşme ağında bulunan diğer elemanların tipi sistem ihtiyaçlarına göre seçilir.

Bu uygulamada 2 adet XBee modülü kullanılacaktır. Bunlardan birincisi coordinator olacak yani haberleşmeyi yönetecek, ikincisi router veya end device olacaktır. Modülleri istediğimiz rollerde konfigüre edebilmek için bilgisayarda herhangi bir seri terminal programı kullanılabilir. Bu durumda AT komutları ile gerekli düzenlemeleri yapmak gerekir. Veya Digi tarafından sağlanan X-CTU programı ile istediğimiz düzenlemeleri yapabiliriz.

Modülleri çalıştırabilmek için en az 4 pin kullanılır. Bunlar DOUT (UART data out), DIN (UART data in), VCC (3.3V) ve GND’dir. Modüllerde firmware güncellemesi yapılmayacak ve pinlerin I/O özelliğinden yararlanılmayacak ise bu 4 pin haberleşme için yeterlidir. DOUT ve DIN pinleri UART sinyalleri olduğundan modülleri bilgisayara bağlarken UART to RS232 dönüşümü yapılmalıdır.

Modülleri bilgisayara bağlamak için blok diagramda görülen bağlantılar yapılmıştır.

Bağlantıların yapılmış hali şu şekildedir:

Modülleri bilgisayara bağladıktan sonra konfigüre etmek için X-CTU programından yararlanılmıştır. Konfigürasyon yapıldıktan sonra alınan ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Modülleri konfigüre ederken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Modüller aynı PAN ID (ID)’de olmalıdır ve aynı operating channel (CH) üzerinden haberleşmelidir.
  • UART özellikleri kullanılacak bilgisayar/mikrodenetleyici ile aynı olmalıdır.
  • Destination adresler (DH, DL) uygun yazılmalıdır. Eğer sadece iki modül kullanılacaksa coordinator destination address low (DL) 0xFFFF yapılabilir. Böylece coordinator broadcast modunda çalışır ve ağdaki diğer eleman destination adresini kendisi alır.

Gerekli konfigürasyon işlemleri yapıldıktan sonra modüller X-CTU programının terminal tabında veya herhangi bir başka seri terminal programı ile test edilmelidir. Eğer herşey yolundaysa karşılıklı kablosuz haberleşmenin sağlandığı görülecektir.

Modülleri STM32 miniDev veya (3.3V ile çalışan) başka bir mikrodenetleyiciye bağlamak için sinyal dönüşümü yapmaya gerek yoktur. Aşağıdaki blok diagramda görülen bağlantıların yapılması yeterlidir.

XBee modüllerle kullanılabilecek ürünlerimiz: XBee Serial, XBee Adapter, XBee Breakout

4 thoughts on “STM32 miniDev XBee

  1. So bcsaailly you acquire the output signal from the control unit of a classic alarm system?I’m just wondering if is possible make a complete wireless system with arduino, xbee modules, and magnetic/pir sensor…but i fear it will be too expensive!It’s a shame that the Z-wave protocol ( a wireless mesh protocol used in commercial home automation and alarm system) is closed source, otherwise it would be nice interface arduino with z-wave devices…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>