Şerit LED

LED teknolojisinin son yıllardaki hızlı gelişimiyle birçok yeni ürün modeli piyasaya sürülmektedir. Bunlardan biri de özellikle aydınlatma ve dekorasyon uygulamalarında sıkça kullanılan şerit LED’lerdir. Şerit LED, birden fazla SMD tipteki LED’in esnek yapıya sahip bir pcb üzerine monte edilmesi ve birbiriyle bağlanmasından oluşur.

Şerit LED’ler (genelde) 3 adet LED’in meydana getirdiği birimlerin birleşmesinden oluşur. Üretici firmalar bu 3 LED’ten oluşan birimleri bozmamak kaydıyla şeridin bölünmesine olanak verirler. Dolayısıyla üzerinde sadece 3 LED bulunan küçük bir şerit kullanılabileceği gibi metrelerce uzunluğunda bir şerit de kullanılabilir.

Şerit LED’ler tek renkli ve çok renkli (RGB) yapıda olabilirler. Çok renkli yapıda olan RGB şerit LED’lerle animasyonlar yapmak mümkündür.

LED Sürücü Devre

Şerit LED uygulamalarında sürücü olarak 4 kanallı, kanal başı akım taşıma kapasitesi 400mA olan, programlanabilen bir sürücü kartı kullanılmıştır. Sürücünün programlanabilir olması sayesinde kullanıcı 4 çıkış kanalını istediği gibi kontrol edebilmektedir.

RGB Şerit LED Uygulaması

Bu uygulamada 1 metre uzunluğunda RGB şerit LED sürülmüş ve farklı animasyonlar yapılabileceği gösterilmiştir. Kullanılan şeritte toplam 30 adet RGB LED bulunmaktadır (Yani 10 birimden oluşur).

Gerçekleştirilen animasyonda sadece ana renkler kullanılmıştır. Ancak R, G ve B uçları uygun şekilde sürülürse bu renklerin karışımından oluşan ara renkleri elde etmek de mümkündür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>